Modele ekonometryczne zadania z rozwiązaniami

By Comentarios desactivados en Modele ekonometryczne zadania z rozwiązaniami

Weryfikacja jednorwnaniowego liniowego modelu ekonometrycznego-ekonometria uzupenienia Hétérokedastyczno skadnika losowego modelu ekonometrycznego wykrywanie zjawiska hétérokedastycznoci skadnika losowego-test Harrisona–McCabe`a wykrywanie zjawiska hétérokedastycznoci skadnika losowego-test white`a szacowanie parametrw modelu ekonometrycznego w oynatıcı wystpienia hétérokedastycznoci skadnika losowego-metoda white`a uoglniona metoda najmniejszych kwadratw (umnk) metoda rniczki zupenejMetoda Cochran-OrcuttaWaona metoda najmiejszych kwadratw Wspliniowo zmiennych objaniajcych ZJAWISKO wspliniowoci test Farrara-Glaubera na wspliniowo testy statystyczne-uzupenienia test mnonique Langrange`a istotnoci zmiennych objaniajcych test mnonique Lagrange`a autokorelacji skadnika losowego test Shapiro-Wilka normalnoci rozkadu skadnika losowego Pronozowanie na podstawie jednorwnaniowego modelu ekonometrycznego Zaoenia i wasnoci predykcji ekonometrycznej Weryfikacja stabilnoci modelu ekonometrycznego Stabilno postaci analitycznej modelu-test Ramseya Stabilno parametrw modelu-test Chowa pronostic za punktowa ocena ex ante pronozy punktowej Pronoza przedziaowa ocena ex post pronozy punktowej Nieliniowe MODELE ekonometryczne Funkcja Produkcji Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii MODELE liniowe i nieliniowe wzgldem parametrw Oglna Posta modelu liniowego wzgldem parametrw Rozpoznawanie nieliniowoc Przyrosty kracowe je elastycznoci Typowe MODELE liniowe wzgldem parametrw i ich estymacja Skadniki losowe i estymacja modelu Szczeglne rodzaje modeli nieliniowych Funkcja logistyczna i modèle logitowy Funkcje Tornquista MODELE segmentowe MODELE cile nieliniowe i ich estymacjaNieliniowa metoda najmniejszych kwadratw-Algorytm Gaussa-Newtona Wasnoci funkcji Produkcji Elastyczno Produkcji i elastyczno substytucji Funkcja Cobba-Douglasa inne postacie funkcji produkcj Funkcja CES Funkcja Zellnera i Revankara Funkcja translogarytmiczna Ekonometria-podstawy analizy szeregw czasowych Dynamiczne MODELE ekonometryczne MODELE z rozkadem opnie i MODELE autoregresyjne Estymacja modeli z nieskoczonym rozkadem opnie modèle Koycka Stacjonarno szeregw czasowych test pierwiastka jednostkowego Regresja pozorna Kointegracja i rwnowaga dugookresowa Wielorwnaniowe MODELE ekonometryczne Podstawowe wiadomoci o modelach wielorwnaniowych zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu Klasyfikacja modeli wielorwnaniowych Ilustracja Ekonomiczna Warunki identyfikowalnoci Estymacja modelu wielorwnaniowego poredni i podwjn MNK Porednia metoda najmniejszych kwadratw Podwjna metoda najmniejszych kwadratw Przykady modeli wielorwnaniowych wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych Modelowanie wybranych problemw decyzyjnych uwagi o klasyfikacji zada programowania matematycznego graficzne rozwizywanie i Podstawowe wasnoci zada PL250 Métoda sympleks Bazowe rozwizanie dopuszczalne Wskaniki optymalnoci 280 Tablica sympleksowa METODY Ekonometryczno-statystyczne metody analizy rozkadu jednej zmiennej miary pooenia miary zmiennoci miary skonoci prezentacja graphique metody analizy rozkadu wielu zmiennych charakterystyki rozkadu wielu zmiennych wielowymiarowa Analiza porwnawcza- ekonometria metody analizy szeregw czasowych Funkcje trendu trendy segmentowe Jednorwnaniowe MODELE zalenoci dobr zmiennych objaniajcych do modelu ekonometrycznego Regresja jednej zmiennej Regresja wieloraka modèle ekonometryczny Teoria Jednorównaniowy modèle ekonometryczny metoda Hellwiga MNK MODELE ekonometryczne i projekty są wykonywane ściśle według Twoich wskazówek je wymogów. Ekonometria-niektre z wielu tematw, hasou opracowujemy: wprowadzenie ne modelowania ekonometrycznego modelowanie ekonometryczne dobr zmiennych objaniajcych do modelu ekonometrycznego-metoda hellwiga jednorwnaniowy liniowy modèle ekonometryczny- estymacja zaoenia klasycznej metody najmniejszych kwadratw metoda najmniejszych kwadratw metoda najmniejszych kwadratw przy trudnych pobocznych metoda najwikszej wiarygodnoci (mnw) weryfikacja jednorwnaniowego liniowego modelu ekonometrycznego- podstawowy zakres.

Share Button

Comments are closed.